Folga de coidados

As mulleres galegas e os coidados

 • Na Galiza as mulleres dedican o 18,91% do seu tempo aos coidados, mentres que os homes dedican o 7,08% do seu tempo. Ademais, dentro do tempo total dedicado a esta actividade por fogar, as mulleres son as que máis están a traballar, cun 74,45%, mentres que os homes acadan unha porcentaxe do 25,55%.
 • As mulleres galegas, no entorno urbano e tamén no rural asumimos unha dupla ou tripla xornada de traballo que non só consiste en realizar os coidados senón que recae sobre nós toda a planificación e tarefas complementaria que estes coidados precisan, que son moitas e que sempre son invisíbeis.
 • As tarefas de coidado das mulleres galegas, como no resto do mundo, permiten que a roda do sistema produtivo continúe a funcionar, cargando sobre os corpos e as vidas das mulleres a explotación laboral e social que permite xerar unha riqueza que nunca se reparte de xeito igualitario coas mulleres.
 • As mulleres galegas asumen tarefas de funcións sociais de coidados que o poder e o goberno aforran. Os gastos sociais, se as mulleres non asumiramos estas tarefas, serían enormes. Garderías, residencias para persoas maiores, comedores…etc, o poder pode reducir o seu investimento neste servizo porque as mulleres coidamos a moi baixo custe económico e enorme custe vital, da sociedade. Os países aforran cantidades inmensas a costa do traballo das mulleres.
 • As mulleres galegas pedimos a maioría das xornadas parciais e reducidas que se solicitan no ámbito laboral… e pedímolas para coidar e conciliar a vida laboral e familiar/social. Todo isto asenta as desigualdades laborais e sociais fronte aos homes e afecta en grande medida a posibilidade de escolla dunha vida autónoma polo lastre económico que supón.
 • Na Galiza a pobreza ten nome de muller con crianzas a cargo. As perceptoras das escasas e mal planteadas prestacións sociais comezan a ser maiormente mulleres que teñen fillos e/ou maiores ao cargo, mentres a sociedade distribúe a riqueza que xera sen contar con elas.

Que significa unha Folga de Coidados?

Visibilizar ante a sociedade mas tamén no entorno familiar todo o traballo de coidados que as mulleres realizamos a diario:

 • Xestión da alimentación (previsión, compra, preparación).
 • Coidados de saúde (prevención, acompañamento, xestión e coidados).
 • Coidados ás crianzas (previsión, planificación, acompañamento e xestión).
 • Coidados da limpeza (previsión, compra, xestión, realización e educación do entorno).
 • Coidados dos maiores (previsión, atención, xestión, acompañamento, asesoramento).

Como facemos Folga de coidados?

Organizar ao entorno social para que sexan os homes os que se encarguen das tarefas que habitualmente recaen en nós; no caso de entornos só de mulleres, organizarnos para visibilizar estas tarefas:

 • Levar ás crianzas á escola.
 • Coidar fill@s, net@s, persoas maiores ou dependentes.
 • Alimentación: non planificar, non mercar, non facer a comida
 • Acompañar ao médico.
 • Xestión e execución de tarefas domésticas.
 • Tarefas auxiliares nos espazos de ocio.
 • Crear unha rede de coidados: buscar unha persoa de confianza que se encargue de varias crianzas ou persoas maiores.
 • Se non podes parar as 24h, para unhas horas, e faino de xeito público.
 • Pendura do teu balcón ou xanela un delantal.

Esta web emprega cookies. Podes ver aqui a política de privacidade. Se continuas navegando aceptas esta política. ACEPTAR

Aviso de cookies
Facebook
Twitter
Instagram